Kalendář akcí

leden 2015
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

5. schůze Senátu

Publikováno

Senátoři projednali v průběhu 5. schůze celkem 11 bodů. Z tohoto počtu bodů bylo 5 zákonů, kterým tentokrát senátoři věnovali mimořádnou pozornost, neboť se jednalo o zákony, se kterými přišel do styku během svého profesního života snad každý senátor.
Dopolední jednání zahájili senátoři projednáním a schválením mezinárodní smlouvy Akta Světové poštovní unie. Následně se zabývali novelou zákona o zadávání veřejných zakázek – projednán í této novely věnovali téměř celé dopolední jednání a výsledkem této rozsáhlé diskuze bylo schválení řady pozměňovacích návrhů. V samotném závěru pak senátoři vyzvali vládu, aby vyvinula mimořádné úsilí k vyřešení případu Michalákových a poskytla jim diplomatickou a právní pomoc.
Odpolední jednání zahájil svým blokem ministr životního prostředí. K oběma zákonům, které v Senátu předkládal, přijali senátoři pozměňovací návrhy (jednalo se o zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). Senátoři dále vzali na vědomí informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014, schválili novelu Jednacího řádu Senátu, přijali doporučení vládě k Zprávě o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty a Zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě a dali souhlas k ratifikaci dvou mezinárodních smluv (Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání a Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění).
V samotném závěru 5. schůze pak schválili návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy.

4. schůze Senátu

Publikováno

Na 4. schůzi Senátu čekalo na senátory celkem jedenáct jednacích bodů. Dopoledne bylo celé vyhrazeno pro body ministra financí. Ten měl v Senátu padesáti procentní úspěšnost, když tři jeho návrhy zákonů senátoři schválili (zákon o cenách, zákon o působnosti orgánů Celní správy, a zákon, který mění další zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy). Naproti tomu k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonu rozpočtová pravidla a zákonu o dani z nemovitých věcí přijali senátoři pozměňovací návrhy a Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat na své lednové schůzi.

Prvním bodem odpoledního jednání bylo projednání novely mediálně známého zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, u kterého senátoři využili institutu nezabývat se. Následně přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti ke změnám rámcových pozic ke směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady a ke směrnici, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Potá schválili novelu mysliveckého zákona a novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

V posledním bodě jednání pak senátoři vzali zpět senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 287.

3. schůze Senátu

Publikováno

Na své 3. schůzi projednali senátoři celkem pět návrhů zákonů. Tři z nich byla schváleny (jednalo se o novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu zákona o spotřebních daních a o zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní), k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a k novele zákona o dani z přidané hodnoty však přijali pozměňovací návrhy. Protože je nezbytné, aby platili od 1. ledna 2015, bude je muset do konce roku ještě jednou projednat Poslanecká sněmovna a podepsat prezident republiky.

Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv. Jedná se o Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou, Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, Dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů, Dohodu mezi ČR a Monakem o výměně informací v daňových záležitostech, Dohodu o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí a o Dohodu mezi vládou ČR Hongkongem o leteckých službách.

Dále senátoři nevydali k trestnímu stíhání senátora Milana Pešáka, schválili Pravidla hospodaření senátorských klubů pro příští rok, vzali na vědomí informaci vlády o jednání Evropské Rady, která se bude konat ve dnech 18. – 19. prosince a senátorku Zdeňku Hamousovou zvolili novou členkou Organizačního výboru.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Nejsledovanější tisky