Kalendář akcí

srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

26. schůze Senátu

Publikováno

Ve středu se uskutečnila 26. schůze Senátu, během které projednali senátoři 21 bodů, z toho 11 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Úvod jednání patřil projednávání informace vlády o jednání Evropské Rady, přičemž senátoři se věnovali zejména BREXITU a věcem s tím souvisejícím a dojednáním výjimky z EIA u deseti důležitých dopravních staveb. Poté senátoři schválili zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Odpolední jednání zahájil ministr obrany, který předložil Senátu ke schválení návrh na působení sil AČR v letech 2017 – 2018, se kterým senátoři vyslovili souhlas. Poté byl v 1. čtení zamítnut návrh senátního návrhu Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Dále pokračovali senátoři projednání 3 bodů v gesci ministra průmyslu a obchodu. Senát postupně schválil novelu zákona o státním podniku, Atomový zákon a změnu zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona. Následně přišel na řadu blok ministra financí. Senátoři nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Schůze pak pokračovala schválením dalších pěti zákonů (novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, celní zákon a souhrnnou novelu souvisejících zákonů, zákona o spotřebitelském úvěru souhrnnou novelu souvisejících zákonů), dvou mezinárodních smluv (Dohoda s Belize o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce) a Sdělení EK o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, ke kterému přijali senátoři doporučení výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotním závěru schůze se senátoři věnovali senátním iniciativám. Přikázali v 1. čtení výborům k projednání novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve 2. čtení pak schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o místním referendu.

25. schůze Senátu

Publikováno

Dopolední jednání 25. schůze Senátu patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákona o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.
Odpolední jednání pak senátoři zahájili tím, že vzali na vědomí Konvergenční program České republiky. Následně schválili dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzali na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Koncert "FOK ve Valdštejnské zahradě" - Open air koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK

Publikováno

  • 17:00 - 18:30
  • Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
292/10
Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
295/10
Zákon o spotřebitelském úvěru
315/10
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí