Kalendář akcí

září 2016
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

27. schůze Senátu

Publikováno

Během středečního dopoledne senátoři projednali celkem 6 zákonů. Čtyři z nich schválili (zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon s ním související a zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). K dalším dvěma, novele zákona o dráhách a a k novele volebních zákonů pak přijali pozměňovací návrhy. Rovněž dali souhlas k ratifikaci Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání a přijali doporučení výboru pro evropské záležitosti ke třem tiskům s evropskou tematikou.

Odpoledne pak Senát přijal usnesení k osmi zákonům. Tentokrát z nich šest schválili a ke dvěma, k novele zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku a k zákonu o biocidech, pak přijali pozměňovací návrhy. Senátoři dali také souhlas k ratifikaci dvou mezinárodních smluv, Dohody s Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a k výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; současně projednali výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015.

Ve čtvrtek pak přijali návrh usnesení z dílny Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí k Petici NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko – Strakonicko, ve druhém čtení schválili a postoupili k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně dva senátní návrhy zákonů (novelu zákona o dani z přidané hodnoty a novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. V samotném závěru schůze pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání návrh senátního návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

26. schůze Senátu

Publikováno

Ve středu se uskutečnila 26. schůze Senátu, během které projednali senátoři 21 bodů, z toho 11 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Úvod jednání patřil projednávání informace vlády o jednání Evropské Rady, přičemž senátoři se věnovali zejména BREXITU a věcem s tím souvisejícím a dojednáním výjimky z EIA u deseti důležitých dopravních staveb. Poté senátoři schválili zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Odpolední jednání zahájil ministr obrany, který předložil Senátu ke schválení návrh na působení sil AČR v letech 2017 – 2018, se kterým senátoři vyslovili souhlas. Poté byl v 1. čtení zamítnut návrh senátního návrhu Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Dále pokračovali senátoři projednání 3 bodů v gesci ministra průmyslu a obchodu. Senát postupně schválil novelu zákona o státním podniku, Atomový zákon a změnu zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona. Následně přišel na řadu blok ministra financí. Senátoři nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Schůze pak pokračovala schválením dalších pěti zákonů (novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, celní zákon a souhrnnou novelu souvisejících zákonů, zákona o spotřebitelském úvěru souhrnnou novelu souvisejících zákonů), dvou mezinárodních smluv (Dohoda s Belize o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce) a Sdělení EK o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, ke kterému přijali senátoři doporučení výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotním závěru schůze se senátoři věnovali senátním iniciativám. Přikázali v 1. čtení výborům k projednání novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve 2. čtení pak schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o místním referendu.

25. schůze Senátu

Publikováno

Dopolední jednání 25. schůze Senátu patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákona o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.
Odpolední jednání pak senátoři zahájili tím, že vzali na vědomí Konvergenční program České republiky. Následně schválili dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzali na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Vystoupení Big Band Z. U. B. B., ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 v rámci Kulturního léta v Senátu.

Publikováno

  • 17:00 - 18:00
  • Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá:

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
173/06
Zákon o účastnících protikomunistického odboje
308/10
Novela volebních zákonů
307/10
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - související zákony