28.02.2012 - Seminář VZOB "Gulag a jeho dědictví" s promítáním filmu The Soviet story pro pražské střední školy

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal v Hlavním sále Senátu seminář Gulag a jeho dědictví. Jeho součástí bylo i promítání dokumentárního filmu The Soviet Story – Příběh rudého zla, na kterém lotyšský režisér Edvin Snore pracoval více než deset let. V úvodním slově senátor Jaromír Štětina zdůraznil, že film je výmluvnou výpovědí o pravé tváři sovětského režimu a jeho zločinné podstatě zejména v jeho počátcích. Senátor Tomáš Grulich se ve svém příspěvku věnoval podílu Sovětského svazu na uchopení moci komunistů. Na téma „Upevňování komunismu a perzekuce v Československu promluvil doc. Jiří Kocián z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Odborní pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů J. Pinkas a A. Hradílek ve svých vystoupeních shrnuli základní hodnoty potřebné pro objektivní výuku soudobých dějin na školách.

Šipka doleva 28.02.2012 - Seminář VZOB "Gulag a jeho dědictví" s promítáním filmu The Soviet story pro pražské střední školy Šipka doprava

(1/6)

akce_10877_1 akce_10877_2 akce_10877_3 akce_10877_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 6