12.03.2012 - Přátelské setkání u příležitosti 20. výročí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO a k 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal ve spolupráci s Českým dědictvím UNESCO a CzechTourismem slavnostní setkání k 20. výročí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO a ke 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Záštitu nad akcí převzal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Setkání se zúčastnili František Mikeš, 1. náměstek ministryně kultury, Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism, Libor Kabát, předseda Českého dědictví UNESCO a starostové, na jejichž území se památky UNESCO nacházejí. Při této příležitosti byli odměněni zakladatelé Českého dědictví UNESCO. Jedná se o Svazek obcí a měst ČR, které aktivně hájí zájmy našich památek.

Šipka doleva 12.03.2012 - Přátelské setkání u příležitosti 20. výročí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO a k 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Šipka doprava

(1/16)

akce_10888_1 akce_10888_2 akce_10888_3 akce_10888_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16