14.03.2012 - 19. schůze Senátu

Ve dnech 14. a 15. března proběhla 19. schůze Senátu. Během těchto dvou dnů projednali senátoři celkem dvacet dva bodů a uskutečnilo se 62 hlasování. Z jedenácti zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou jich sedm vrátili senátoři do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Je to pět novel zákonů - o pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích, o pedagogických pracovnících, o rostlinolékařské péči a o místních poplatcích, a dva nové zákony o ochraně ovzduší a o mediaci. K novele zákona o vojácích z povolání nepřijal Senát usnesení. Zbývající tři zákony senátoři schválili. Během schůze byla rovněž projednána informace vlády o průběhu jednání Evropské rady, byly schváleny dvě mezinárodní smlouvy a byla přijata tři stanoviska Senátu k evropským tiskům. Senátoři rovněž přikázali návrh senátního návrhu zákona o loteriích a jiných podobných hrách výborům k projednání.

Šipka doleva 14.03.2012 - 19. schůze Senátu Šipka doprava

(1/12)

akce_11204_1 akce_11204_2 akce_11204_3 akce_11204_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12