19.05.2017 - Workshop "ONCA workshop Prague"

ONCA je evropský program, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v populaci, zejména ve stáří a nemoci. Česká republika byla přijata do ONCA na implementační konferenci v Berlíně v roce 2015 a v letošním roce česká delegace na konferenci v Madridu představila národní iniciativu boje proti malnutrici vycházející z Akčního plánu pro správnou výživu, který je součástí vládní strategie Zdraví 2020. Pražského workshopu v Senátu se zúčastnilo vedení organizace, představitelé jednotlivých států ze strany odborníků a politických představitelů a za českou stranu představitelé nově založené asociace pro nutriční péči, naší odborné společnosti, pacientské organizace Život bez střeva a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Šipka doleva 19.05.2017 - Workshop "ONCA workshop Prague" Šipka doprava

(1/13)

akce_19972_1 akce_19972_2 akce_19972_3 akce_19972_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 13