25.09.2017 - Seminář "Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR"

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP uspořádal 25. 9. 2017, za pozornosti médií, seminář na téma dětské paliativní a hospicové péče. Iniciátorem a garantem této akce byl senátor Lumír Kantor, který se neonatologii věnuje 27 let a na novorozeneckém oddělení FN Olomouc zaváděli přítomnost rodičů, umírání v náručí a množství dalších kroků. Zásadní pro ně byla zkušenost, kdy nevyléčitelně nemocné dítě nechali umřít doma, v rodině. Základní principy dětské paliativní péče nebo specifické potřeby dětského pacienta v domácí PP, ale i eticko – právní aspekty byly tématem jednotlivých vystoupení odborníků z praxe.

Šipka doleva 25.09.2017 - Seminář "Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v ČR" Šipka doprava

(1/26)

akce_20683_1 akce_20683_2 akce_20683_3 akce_20683_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 26