21.09.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Vardakise.

Šipka doleva 21.09.2017 - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Vardakise. Šipka doprava

(1/7)

akce_21477_1 akce_21477_2 akce_21477_3 akce_21477_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 7