14.11.2017 - II. kulatý stůl „ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“

Dne 14.11.2017 se uskutečnil II. kulatý stůl s názvem „Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a krajany“. Stůl uspořádala Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Sešli se při něm odborníci na krajanskou problematiku z Filosofických fakult Univerzity Palackého z Olomouce a Univerzity Karlovy z Prahy, z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha, zástupci krajanů z Kanady, USA, Slovenska, zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR a zástupce České školy bez hranic z.s., zástupci Etnologického ústavu Akademie věd ČR, členové Konzultativní rady a členové Stálé komise Senátu PČR. Zazněly zde příspěvky, které mapovaly situaci v krajanské problematice v minulosti a v současnosti směrem k české politické reprezentaci, k akademické obci a zároveň názory krajanů na minulé a současné dění kolem diaspory žijící v zahraničí.

Šipka doleva 14.11.2017 - II. kulatý stůl „ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“ Šipka doprava

(1/10)

akce_21682_1 akce_21682_2 akce_21682_3 akce_21682_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 10