22.05.2018 - Konference "Současný stav porodní asistence. A co dál?"

Pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a v gesci senátora Lumíra Kantora se 22. května konal seminář Současný stav porodní asistence. A co dál? Jedná se o téma, které je hojně diskutováno i mimo odborné kruhy a své postoje k domácím porodům představili zástupci lékařských odborných společností a také představitelky Unie porodních asistentek, Česká komora porodních asistentek, Česká společnost porodních asistentek a Asociace pro porodní domy a centra.

Šipka doleva 22.05.2018 - Konference "Současný stav porodní asistence. A co dál?" Šipka doprava

(1/13)

akce_22285_1 akce_22285_2 akce_22285_3 akce_22285_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 13