05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami"

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou uspořádal jednání u kulatého stolu s názvem „ Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami“. Odborníci z řad lékařů – psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů i zástupců vysokých škol a ministerstev diskutovali nad aktuálně projednávaným senátním návrhem zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) za účasti předkladatelů Vl. Plačka a A. Dernerové.

Šipka doleva 05.04.2018 - Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami" Šipka doprava

(1/7)

akce_22424_1 akce_22424_2 akce_22424_3 akce_22424_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 7