06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda

Dne 6. června 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal za odborné podpory Společnosti Franze Kafky 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda. Výbor převzal nad touto akcí i záštitu. Jedná se o studentskou literární soutěž o nejlepší esej. Cílem je vést mladé lidi k zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena studentům středních škol do 20 let. Cena byla nazvána po spisovateli a mysliteli, organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli Maxi Brodovi. Cenu Maxe Broda dlouhodobě podporuje MK ČR.

Šipka doleva 06.06.2018 - 24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda Šipka doprava

(1/16)

akce_22488_1 akce_22488_2 akce_22488_3 akce_22488_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16