17.04.2018 - Kulatý stůl "Lékové záznamy"

V úterý proběhlo jednání u kulatého stolu mezi senátory VZSP a zástupci Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv pod názvem Rozvoj systému eRecept a lékový záznam pacienta. Náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel představil vizi dopracování konceptu elektronického receptu tak, aby splňoval původní záměr, tedy okamžitou informaci o veškeré medikamentózní léčbě pacienta. Vystoupila i zastupující ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová.

Šipka doleva 17.04.2018 - Kulatý stůl "Lékové záznamy" Šipka doprava

(1/10)

akce_22505_1 akce_22505_2 akce_22505_3 akce_22505_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 10