04.04.2018 - Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR J.E. pana Nicholase Stewarta Archera.

Šipka doleva 04.04.2018 - Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR J.E. pana Nicholase Stewarta Archera. Šipka doprava

(1/9)

akce_22511_1 akce_22511_2 akce_22511_3 akce_22511_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 9