24.04.2018 - Kulatý stůl k petici "Vyjdi ven"

V úterý proběhlo jednání u kulatého stolu, které připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v souvislosti s přijetím petice „Vyjdi ven“. Petici Senátu předložil L. Louženský jako zástupce petentů, tj. studentů středních a vysokých škol. Na kulatém stolu byly diskutovány oblasti, kterých se petice dotýkala: (Ne)jmenování trestně stíhané osoby premiérem jako problém ústavního práva. Jaké jsou ústavní hranice pro vládu v demisi (časové trvání, rozsah činnosti)? Jaká je role prezidenta republiky v procesu sestavování vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny? Kdy může vláda v demisi systémově obejít PS a tak zavázat následující vládu? Akci zahájil senátor J. Šesták, místopředseda Senátu a moderoval ji senátor Z. Papoušek, předseda VVVK. Diskuze se zúčastnili odborníci, kteří se k dané problematice vyjádřili v právní rovině, senátorka E. Wagnerová, prof. J. Kysela, doc. T. Lebeda, JUDr. O. Preuss Ph.D., JUDr. L. Vyhnánek, Ph.D., dále se v hojném zastoupení diskuze zúčastnili senátoři a senátorky a také zástupci studentů. Diskuzi lze shrnout tak, že k řešení situace existuje řada právních prostředků, mnohé však nelze použít v momentální politické situaci, která je velmi specifická. V závěru zaznělo doporučení, že řešení nemusíme hledat u soudu, ale u aktivních občanů a v rozvíjení znalostí a porozumění demokratickým procesům a procedurám.

Šipka doleva 24.04.2018 - Kulatý stůl k petici "Vyjdi ven" Šipka doprava

(1/14)

akce_22589_1 akce_22589_2 akce_22589_3 akce_22589_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 14