24.04.2018 - Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Nicholase Stewarta Archera předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie panem Václavem Hamplem

Šipka doleva 24.04.2018 - Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Nicholase Stewarta Archera předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie panem Václavem Hamplem Šipka doprava

(1/5)

akce_22699_1 akce_22699_2 akce_22699_3 akce_22699_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 5