13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti"

Dne 13. června 2018 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s Českou rostlinolékařskou společností vyhlášení projektu „Rostlinolékařství – profese budoucnosti“. Cílem akce bylo nejen prezentovat uvedenou profesi jako důležitý a významný aspekt v procesu realizace zemědělské produkce jako neopomenutelného fenoména k zabezpečení zdravých surovin pro výrobu bezpečných a kvalitních potravin a krmiv při respektování požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí včetně základních krajinotvorných složek, ale také, a to především, usilovat o zvýšení zájmu mladých lidí o samotné zemědělství. Akce byla formulována jako soutěž, ve které studenti na základě předchozích besed zpracovali témata vyhlášená pro 3 kategorie.
Nejlepší práce byly oceněny. Diplomy výhercům předal senátor Petr Šilar, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, společně se zástupci České rostlinolékařské společnosti. Předání ocenění se dále účastnil pan Petr Born za Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a ředitel odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Zdeněk Trnka.

Šipka doleva 13.06.2018 - Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti" Šipka doprava

(1/13)

akce_22764_1 akce_22764_2 akce_22764_3 akce_22764_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 13