12.06.2018 - Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona.

Šipka doleva 12.06.2018 - Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona. Šipka doprava

(1/5)

akce_22911_1 akce_22911_2 akce_22911_3 akce_22911_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 5