22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni"

V Zaháňském salonku se jednalo o budoucnosti Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Diskusi inicioval místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Marcel Chládek. Jednání se zúčastnili předsedkyně Akreditační komise ČR prof. PhDr. V. Dvořáková, CSc., rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. I. Mauritzová, Ph.D., děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni doc. JUDr. J. Pauly, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. A. Gerloch, CSc., náměstek min. školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a další. Účastníci jednání vysoce ocenili svolání možnosti diskuse a zaměřili se na hledání takového řešení vzniklé situace, které bude dostatečně zohledňovat skutečnost, že na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni nyní studuje na 1800 studentů. Jedna z navrhovaných variant řešení předpokládá, že by stávající studenti mohli dokončit své studium na k tomu účelu nově ustaveném Vysokoškolském ústavu UK v Praze. Podle dalšího návrhu by studenti dostudovali na právnických fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Jiný navrhovaný způsob řešení spočívá v tom, že Právnickou fakultu ZČU v Plzni převezme do své správy Univerzita Karlova v Praze. Přítomní se shodli na tom, že diskuse všech zainteresovaných stran musí intenzivně pokračovat. „Budu velice rád, pokud se jednání dále povede v Senátu, který může poskytnout neutrální půdu k nalezení toho nejpřijatelnějšího řešení,“ zdůraznil senátor M. Chládek. Tuto nabídku účastníci jednání přivítali.

Šipka doleva 22.03.2012 - 23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" Šipka doprava

(1/9)

akce_11309_1 akce_11309_2 akce_11309_3 akce_11309_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8 9 - 9