All those events are registered in the Calendar of events. Everyone who would like to follow the current action may do so thanks to online broadcast of Senate plenary session and some selected events, e.g. public hearings.

Petitions in the Senate

Everyone has the right to address state authorities with requests, proposals and complaints in matters of public or common interest belonging to their field of competence (1, article 1 of the Act No. 85/1990 Coll., on petitionary right).

The Senate has decided that petitions will be handled by the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. The Committee considers whether the submission fulfils all requirements prescribed by a special act.

The above mentioned Committee presents the Senate with a report on accepted petitions, their contents and way of handling. The report embodies first of all who submitted the petitions, when they arrived, what they referred to and who, when and how discussed and handled them. Unless otherwise stated by the Senate, the Committee presents the report on the preceding year at the latest on February 15.

Week events
from Tue, April 28, 2015

Přijetí předsedů zahraničních výborů parlamentů Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska a Srbska místopředsedy VZOB Senátu PČR Zdeňkem Brožem, Tomášem Jirsou a členem VZOB Jaroslavem Palasem a místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

  • Růžový salonek (Růžový Lounge) [KP]

2. schůze Podvýboru pro státní vyznamenání

Přijetí delegace Komise pro zahraniční věci Parlamentu Kosova místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

  • Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Senátorský klub ODS

  • Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Vyhlášení výsledků soutěže Národního centra bezpečnějšího internetu

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 128 00 Praha 2 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní společné oslavy u příležitosti státních svátků Belgického království, Nizozemského království a Lucemburského velkovévodství.

Today in the Senate

Přijetí předsedů zahraničních výborů parlamentů Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska a Srbska místopředsedy VZOB Senátu PČR Zdeňkem Brožem, Tomášem Jirsou a členem VZOB Jaroslavem Palasem a místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

  • Růžový salonek (Růžový Lounge) [KP]

2. schůze Podvýboru pro státní vyznamenání

Přijetí delegace Komise pro zahraniční věci Parlamentu Kosova místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

  • Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Senátorský klub ODS

  • Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Vyhlášení výsledků soutěže Národního centra bezpečnějšího internetu

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 128 00 Praha 2 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní společné oslavy u příležitosti státních svátků Belgického království, Nizozemského království a Lucemburského velkovévodství.

Search in the events