Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 21.5.2012

Maroko Předseda ÚPV M. Antl, místopředsedové ÚPV D. Zvěřinová, V. Vlček, členové ÚPV S. Paukrtová, J. Rippelová se zúčastní návštěvy horní komory Parlamentu (Sněmovny poradců), dolní komory Parlamentu (Sněmovna reprezentantů) a jednání s partnerskými výbory. Jednání s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Návštěva Nejvyššího soudu a Generálního úřadu pro vězeňskou správu a reintegraci vězňů. Setkání s krajany a bývalými studenty v ČR ve dnech 21.5. - 27.5.2012.

Polsko, Varšava Předseda Podvýboru pro dopravu VHZD Petr Pakosta se zúčastní Konference „Rozvojové příležitosti pro západní Polsko, Německo a Česko – posilování trimodální nadnárodní dopravy“ na pozvání generálního tajemníka Svazu komory Labe/Odra Hanss-Jörga Schmidta-Trenze ve dnech 21.5. - 23.5.2012.

Dnes v Senátu

8.2. - 9.2.2016, Slovensko Místopředseda Senátu Z. Škromach, předseda VUZP M. Vystrčil, místopředseda VUZP M. Tesařík a členové VUZP Z. Hamousová a Z. Linhart se zúčastní společné cesty se členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS ČR a zástupci Ministerstva vnitra ČT. Bude probíhat jednání na Ministerstvu vnitra a Národním personalizačním centru.

8.2. - 10.2.2016, Bulharsko Předseda VZOB F. Bublan se zúčastní zasedání předsedů zahraničních výborů členských států Rady Evropy na pozvání předsedkyně zahraničního výboru Národního shromáždění Bulharska.

8.2. - 10.2.2016, Slovensko Předseda VZOB F. Bublan se zúčastní konference předsedů zahraničních výborů členských států Rady Evropy.

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní společenského setkání u příležitosti zahájení výstavy „Nejdražší mince světa“.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu