Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 30.6.2015

Bulharsko, Makedonie Předseda VVVK J. Jermář, místopředsedové VVVK H. Doupovcová, K. Kapoun, členové VVVK V. Homolka, M. Janeček se zúčastní jednání s partnerskými výbory parlamentů Bulharska a Makedonie, jednání se zástupci Ministerstva školství a Ministerstva kultury Bulharska a Makedonie. Návštěva města Plovdiv, pracovní jednání se zástupci místních samospráv. Setkání se zástupci Československého klubu T.G.Masaryka a Sokola v Sofii ve dnech 13.5. - 18.5.2012.

Lety u Písku Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Töpfer a místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Eybert se zúčastní pietního aktu romským obětem nacismu.

Dnes v Senátu

Památník československých legionářů, Olšanské hřbitovy, Želivského ul., Praha 3 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky na padlé legionáře u příležitosti 98. výročí bitvy u Zborova.

Přijetí portugalského státního tajemníka pro evropské záležitosti Bruna Maç

Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní křtu knihy Milana Syručka a Josefa Svobody "Proč zmizely insignie Univerzity Karlovy, 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie".

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Moldavské republiky v ČR J.E. pana Stefana Gordu.

  • Pracovna 1. mpř. Senátu P. Sobotky (VP-A)

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR H. Mezianem oficiálně přijímá předsedu vlády Černé Hory J.E. pana Mila Dukanoviće.

  • Zelený salonek (KP)

Velká aula, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní slavnostního akademického shromáždění u příležitosti 600. výročí tragické smrti Mistra Jana Husa.

Vernisáž výstavy "Tři životy Jana Husa"

  • Mytologická chodba (VP-C), Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch
  • Akce na pozvánku

Vystoupení pěveckého sboru Trávnica a dechové hudby Brummovjanka v rámci Kulturního léta v Senátu

  • Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: senátor Bc. Patrik Kunčar
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu