Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 7.5.2012

Bulharsko, Makedonie Předseda VVVK J. Jermář, místopředsedové VVVK H. Doupovcová, K. Kapoun, členové VVVK V. Homolka, M. Janeček se zúčastní jednání s partnerskými výbory parlamentů Bulharska a Makedonie, jednání se zástupci Ministerstva školství a Ministerstva kultury Bulharska a Makedonie. Návštěva města Plovdiv, pracovní jednání se zástupci místních samospráv. Setkání se zástupci Československého klubu T.G.Masaryka a Sokola v Sofii ve dnech 13.5. - 18.5.2012.

Lety u Písku Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Töpfer a místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Eybert se zúčastní pietního aktu romským obětem nacismu.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Přijetí místopředsedy Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky Mikuláše Krajkoviče předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslavem Nenutilem

Kongresový sál, Dům armády Praha, Vítězné nám. 684/4, Praha 6 - Dejvice 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní IX. sjezdu Českého svazu Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Malostranské nám. 25, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní slavnostního předání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2016.

Přijetí místopředsedy Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky Mikuláše Krajkoviče místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jitkou Seitlovou

  • Jičínský salonek (VP-A)

Místopředseda Senátu PČR I. Bárek pořádá oběd pro místopředsedu Výboru pro půdní hospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky pana Mikuláše Krajkoviče za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdy, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR K. Kratochvíleho a místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnada.

  • Frýdlantský salonek (VP-A)
  • pořádá/spolupořádá:

Organizační výbor

Oficiální přijetí vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice pana Chung-I Wanga předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR Václavem Hamplem.

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijímá spolu s místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR K. Kratochvílem a členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR F. Bradáčem a L. Sulovským chargé d’affaires e.p. Íránské islámské republiky v České republice pana Aliho Akbara Jowkara.

  • Černínský salonek (KP)

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti.

  • Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Valdštejnova pracovna (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá:
  • Tisková zpráva

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu