Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 28.4.2015

Bulharsko, Makedonie Předseda VVVK J. Jermář, místopředsedové VVVK H. Doupovcová, K. Kapoun, členové VVVK V. Homolka, M. Janeček se zúčastní jednání s partnerskými výbory parlamentů Bulharska a Makedonie, jednání se zástupci Ministerstva školství a Ministerstva kultury Bulharska a Makedonie. Návštěva města Plovdiv, pracovní jednání se zástupci místních samospráv. Setkání se zástupci Československého klubu T.G.Masaryka a Sokola v Sofii ve dnech 13.5. - 18.5.2012.

Lety u Písku Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Töpfer a místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Eybert se zúčastní pietního aktu romským obětem nacismu.

Dnes v Senátu

Přijetí předsedů zahraničních výborů parlamentů Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska a Srbska místopředsedy VZOB Senátu PČR Zdeňkem Brožem, Tomášem Jirsou a členem VZOB Jaroslavem Palasem a místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

2. schůze Podvýboru pro státní vyznamenání

Přijetí delegace Komise pro zahraniční věci Parlamentu Kosova místopředsedou VEU Jaroslavem Doubravou a členem VEU Tomášem Grulichem

  • Valdštejnova pracovna (VP-C)

Senátorský klub ODS

  • Jičínský salonek (VP-A)

Vyhlášení výsledků soutěže Národního centra bezpečnějšího internetu

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 128 00 Praha 2 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní společné oslavy u příležitosti státních svátků Belgického království, Nizozemského království a Lucemburského velkovévodství.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu