Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 6.10.2015

Ukrajina, Kyjev Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy Jiří Bis se zúčastní zasedání Parlamentního výboru Parlamentní dimenze CEI (Středoevropské iniciativy) v Kyjevě ve dnech 23.5. - 25.5.2012.

26. schůze VVVK

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Irska v České republice J.E. paní Alison Kelly.

Senátorská pracovní skupina - vízová problematika

38. schůze Organizačního výboru

Dnes v Senátu

6.10. - 9.10.2015, Francie Člen VHZD Fr. Bradáč se na pozvání ministerstva průmyslu a obchodu zúčastní programu připraveném ANDRA - francouzskou národní agenturou pro nakládání s radioaktivními odpady zahrnující technickou návštěvu zařízení a setkání se zastupiteli.

Tiskový briefing ke konferenci "Role pacientských organizací ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti"

Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Sheau-Jung Luem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu