Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 5.5.2015

Gruzie Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE Petr Bratský se zúčastní Ekonomické konference Parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 11.5. - 14.5.2012.

Dnes v Senátu

10. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

6. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Ďáblický hřbitov, Praha 8 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní uctění památky padlých vojáků spojeneckých armád za 2. světové války.

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijímá vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice paní Christine M.Y. Hsueh

  • Pracovna 1. mpř. Senátu P. Sobotky (VP-A)

Pomník polským vojákům, Žernosecká ul., Praha 8 - Ďáblice Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky na padlé vojáky polské armády.

Přijetí velvyslance Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR Fouada Bouattoura předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Fr. Bublanem

Přijetí delegace Imunitního výboru Maďarska předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR panem Jiřím Oberfalzerem.

Americká třída, Plzeň 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní vzpomínkového aktu u pomníku „Díky Ameriko!“ při příležitosti 70. výročí osvobození města Plzně americkou armádou.

Ďáblický hřbitov, křižovatka ulic Ďáblická a Žernosecká, Praha 8 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu k uctění památky 546 popravených na Kobyliské střelnici a připomenutí si 73. výročí vyhlášení II. stanného práva.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu