Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 23.10.2014

Gruzie Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE Petr Bratský se zúčastní Ekonomické konference Parlamentního shromáždění OBSE ve dnech 11.5. - 14.5.2012.

Dnes v Senátu

Instalace výstavy "Chvála řemesla" Výstava potrvá od 21.10. do 3.11.2014 a nebude slavnostně zahájena vernisáží.

28. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Senátorský klub ODS

  • Jičínský salonek (VP-A)

Senátorský klub KOD-KDU-ČSL a nezávislí

  • Černínský salonek (KP)

39. schůze Ústavně-právního výboru

Předání osvědčení o zvolení nové senátorce Ivaně Cabrnochové

Organizační výbor

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu