Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 27.11.2014

23. schůze VZOB Návštěva specializovaného pracoviště Ústavu pro studium totalitních režimů

Konference "Vysokorychlostní železnice v ČR a EU".

44. schůze ÚPV

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a 1. místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Oberfalzerem a předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijímá delegaci Výboru pro lidská práva, svobody a ochranu spotřebitele Senátu Thajského království vedenou jeho předsedou panem Somchaiem Swangkarnem.

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Kladívkem, J. Štětinou a P. Trpákem oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí a místopředsedu Rady ministrů Bosny a Hercegoviny J.E. pana Zlatka Lagumdžiju.

Pracovní setkání se zahraničními účastníky mezinárodního odborného semináře k tématu nových bezpečnostních technologií a rekonstrukcí dokumentů.

Mezinárodní odborný seminář k tématu nových bezpečnostních technologií a rekonstrukcí dokumentů.

Koncert ZUŠ Liberec „Děti hrají symfonickou hudbu dětem“, který se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.

Dnes v Senátu

27.11. - 1.12.2014, Moldavsko Senátor J. Horník se zúčastní pozorování parlamentních voleb v Moldavsku na pozvání předsedy PS OBSE I. Kanervy

Hotel Hilton, Praha 8 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Japonska v ČR J.E. panem Tetsuem Yamakawou u příležitosti narozenin císaře Japonska.

Národní dům na Smíchově, náměstí 14. října 16, Praha 5 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostní části 1. sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Kutná Hora, kino Modrý kříž, Havířská ul. 1.místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka se zúčastní besedy na téma „Česká republika – 25 let od listopadu 89“

Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 820/9, Praha 2 Předseda Senátu PČR M. Štěch a místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostního předávání cen Česká hlava 2014.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu