Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 30.6.2015

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Senátu Jordánského hášimovského království J.E. pana Tahera Masriho za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Táborského, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Drymla a členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horské.

  • Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
  • Fotogalerie (15)

Dům kultury, Litoměřice 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní mezinárodní soutěžní výstavy vín VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2012. Nad touto akcí převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Obecní dům, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní koncertu francouzsko-mexického tenora Ronalda Villazona.

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, Velkopřevorské nám. 2, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní recepce pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Francouzské republiky v ČR J.E. panem Pierrem Lévym u příležitosti koncertu francouzsko-mexického tenora Ronalda Villazona.

Dnes v Senátu

Památník československých legionářů, Olšanské hřbitovy, Želivského ul., Praha 3 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky na padlé legionáře u příležitosti 98. výročí bitvy u Zborova.

Přijetí portugalského státního tajemníka pro evropské záležitosti Bruna Maç

Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní křtu knihy Milana Syručka a Josefa Svobody "Proč zmizely insignie Univerzity Karlovy, 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie".

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Moldavské republiky v ČR J.E. pana Stefana Gordu.

  • Pracovna 1. mpř. Senátu P. Sobotky (VP-A)

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s 1. místopředsedou Senátu PČR P. Sobotkou, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR H. Mezianem oficiálně přijímá předsedu vlády Černé Hory J.E. pana Mila Dukanoviće.

  • Zelený salonek (KP)

Velká aula, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní slavnostního akademického shromáždění u příležitosti 600. výročí tragické smrti Mistra Jana Husa.

Vernisáž výstavy "Tři životy Jana Husa"

  • Mytologická chodba (VP-C), Audienční síň (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch
  • Akce na pozvánku

Vystoupení pěveckého sboru Trávnica a dechové hudby Brummovjanka v rámci Kulturního léta v Senátu

  • Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: senátor Bc. Patrik Kunčar
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu