Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 9.4.2012

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Senátu Jordánského hášimovského království J.E. pana Tahera Masriho za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Táborského, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Drymla a členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horské.

  • Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
  • Fotogalerie (15)

Dům kultury, Litoměřice 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní mezinárodní soutěžní výstavy vín VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2012. Nad touto akcí převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Obecní dům, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní koncertu francouzsko-mexického tenora Ronalda Villazona.

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, Velkopřevorské nám. 2, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní recepce pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Francouzské republiky v ČR J.E. panem Pierrem Lévym u příležitosti koncertu francouzsko-mexického tenora Ronalda Villazona.

Dnes v Senátu

7.2. - 9.2.2016, Nizozemsko Předseda VEU V. Hampl se zúčastní zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti) v rámci předsednictví Nizozemska v Radě EU

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu