Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 31.3.2015

USA, Michigan Místopředseda Senátu Petr Pithart se zúčastní diskuse významných politiků Maďarska, Polska, Slovenska a ČR na pozvání Weiser Center for Emerging Democracies and the International Policy Center at the University of Michigan ve dnech 15.4. - 20.4.2012.

Dnes v Senátu

Setkání se studenty středních škol v rámci vzdělávacího projektu "Republika"

Setkání s účastnicemi soutěže Žena roku - Karlovarský kraj

Hotel Hilton, Pobřežní 1, Praha 8 Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní recepce u příležitosti státního svátku Pákistánské islámské republiky a u příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Pákistánskou islámskou republikou a Českou republikou.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu