Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 23.4.2012

Předsednictvo SK ODS

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Senátorský klub ODS

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Jednání SK KDU-ČSL

  • Černínský salonek (KP)

Slavnostní zahájení výstavy "Prezentace Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí" pod záštitou senátorky J. Juřenčákové

36. schůze Organizačního výboru

Dnes v Senátu

8.2. - 9.2.2016, Slovensko Místopředseda Senátu Z. Škromach, předseda VUZP M. Vystrčil, místopředseda VUZP M. Tesařík a členové VUZP Z. Hamousová a Z. Linhart se zúčastní společné cesty se členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS ČR a zástupci Ministerstva vnitra ČT. Bude probíhat jednání na Ministerstvu vnitra a Národním personalizačním centru.

8.2. - 10.2.2016, Bulharsko Předseda VZOB F. Bublan se zúčastní zasedání předsedů zahraničních výborů členských států Rady Evropy na pozvání předsedkyně zahraničního výboru Národního shromáždění Bulharska.

8.2. - 10.2.2016, Slovensko Předseda VZOB F. Bublan se zúčastní konference předsedů zahraničních výborů členských států Rady Evropy.

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní společenského setkání u příležitosti zahájení výstavy „Nejdražší mince světa“.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu