Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 13.10.2015

Předsednictvo SK ODS

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Senátorský klub ODS

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Jednání SK KDU-ČSL

  • Černínský salonek (KP)

Slavnostní zahájení výstavy "Prezentace Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí" pod záštitou senátorky J. Juřenčákové

36. schůze Organizačního výboru

Dnes v Senátu

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu.

Setkání sen. M. Pešáka s občany

Slavnostní předání ocenění za nejlepší odborné lékařské knižní publikace za rok 2014

  • Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Betlémská kaple, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2015 v rámci slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury.

Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního zahajovacího koncertu 24. ročníku hudebního cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu