Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 30.11.2015

Ranní modlitba s četbou z Bible

Kulatý stůl " O novodobé migraci a propojení se zkušenostmi ze Slovenska"

  • Zelený salonek (KP)

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ČSSD a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Víchou, předsedkyní senátorského klubu ANO+Severočeši.cz a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčarem oficiálně přijímá předsedu Právního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky pana Phana Truong Ly s delegací.

  • Zaháňský salonek (VP-C), Chodba mezi Hlavním sálem a Zaháňským salonkem (VP-C)

Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se oficiálně setká s prezidentkou Korejské republiky J.E. paní Park Geun-hye.

Hudební salonek, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky panem Milošem Zemanem u příležitosti pracovní návštěvy prezidentky Korejské republiky J.E. paní Park Geun-hye.

Dnes v Senátu

Ranní modlitba s četbou z Bible

Kulatý stůl " O novodobé migraci a propojení se zkušenostmi ze Slovenska"

  • Zelený salonek (KP)

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ČSSD a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR P. Víchou, předsedkyní senátorského klubu ANO+Severočeši.cz a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčarem oficiálně přijímá předsedu Právního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky pana Phana Truong Ly s delegací.

  • Zaháňský salonek (VP-C), Chodba mezi Hlavním sálem a Zaháňským salonkem (VP-C)

Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se oficiálně setká s prezidentkou Korejské republiky J.E. paní Park Geun-hye.

Hudební salonek, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky panem Milošem Zemanem u příležitosti pracovní návštěvy prezidentky Korejské republiky J.E. paní Park Geun-hye.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu