Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 2.4.2012

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní zahájení 15. ročníku konference ISSS 2012 spolu s konferencí V4DIS. Nad konferencí V4DIS převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Pomník obětem komunismu, Újezd, Praha 1 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu.

Vazební věznice Praha-Pankrác, ul. Soudní, Praha 4 Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a člen Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR T. Grulich se zúčastní pietního aktu k uctění památky JUDr. Milady Horákové a obětí politických procesů komunistického režimu.

Areál památníku Zámeček, Pardubice Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietního aktu k uctění památky obětí heydrichiády u památníku Zámeček v Pardubicích.

Přátelské setkání 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky se členy seniorského sboru Matylda a Tylda

  • Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu