Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 6.10.2015

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní zahájení 15. ročníku konference ISSS 2012 spolu s konferencí V4DIS. Nad konferencí V4DIS převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Dnes v Senátu

8.10. - 12.10.2015, Bělorusko Členové SD do OBSE P. Gawlas a J. Horník se zúčastní pozorování prezidentských voleb v Bělorusku.

Porada - Ochranná služba

  • Černínský salonek (KP)

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Irska v České republice J.E. pana Charlese Sheehana.

Slavnostní setkání předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha s účastníky „Dnů stavitelství a architektury 2015“ a „25. výročí založení Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR“

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu