Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 25.9.2014

V tento den se žádné akce nekonají

Dnes v Senátu

Přijetí úředníků SRN předsedou VZOB F. Bublanem a senátory J. Bisem a T. Grulichem.

Přijetí velvyslankyně Polské republiky J.E. paní Grazyny BERNATOWICZ předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Františkem BUBLANEM

  • Pracovna př. VZOB (KP)

Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá oběd pro místopředsedu Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana a člena Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR T. Grulicha.

  • Frýdlantský salonek (VP-A)

Pracovní oběd předsedy ÚPV Senátu M. Antla s představiteli Taj - wanu

Restaurant Zlatá Praha, Hotel InterContinental Prague, Pařížská 30, Praha 1 Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané při příležitosti státního svátku Arménské republiky - Dne nezávislosti.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu