Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 25.9.2014

Uganda Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie M. Horská a J. Pospíšil se zúčastní 126. konference Meziparlamentní unie ve dnech 31.3. - 6.4.2012.

Dnes v Senátu

22.9. - 24.9.2014, SRN, Berlín Členové VHZD P. Bratský a L. Sulovský se zúčastní mezinárodního veletrhu dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů InnoTrans 2014 na pozvání generální ředitelky Asociace podniků českého železničního průmyslu Marie Vopálenské.

22.9. - 26.9.2014 Na pozvání místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské navštíví Českou republiku místopředseda Národního shromáždění Arménské republiky pan Eduard Šarmazanov s delegací.

Olšanské hřbitovy, Praha 3 Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní pietních aktů u příležitosti 74. výročí bitvy o Británii a 96. výročí bitvy u Doss Alto.

Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pan Tomáš Grulich přijme ředitele Kanceláře pro vztahy s diasporami Úřadu vlády Moldavské republiky pana Viktora Lutenka

  • Senátorská jídelna (VP-A)

Předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR M. Krejča spolu s místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Látkou, předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR T. Grulichem a předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR D. Zvěřinovou se setkají s místopředsedou Národního shromáždění Arménské republiky panem Eduardem Šarmazanovem.

  • Zelený salonek (KP), Hala u Zeleného salonku (KP)

Parník PRAHA, Dvořákovo nábřeží u Čechova mostu, Praha Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá buffet dinner pro místopředsedu Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova za účasti místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Látky a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regece.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu