Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 26.3.2012

Uganda Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie M. Horská a J. Pospíšil se zúčastní 126. konference Meziparlamentní unie ve dnech 31.3. - 6.4.2012.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Den otevřených dveří Senátu

Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově, Praha 3 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově u příležitosti oslav státního svátku České republiky.

Slavnostní sál, Národní památník na Vítkově, Praha 3 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní slavnostního shromáždění k 98. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Hradčanské náměstí, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostní vojenské přísahy.

Trůnní sál, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního aktu jmenování generálů prezidentem republiky.

Pomník Československých legionářů, nám. Pod Emauzy, Praha 2 Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky u Pomníku čs. legionářů u příležitosti 98. výročí vzniku samostatného Československého státu.

Vladislavský sál, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem se zúčastní slavnostního večera pořádaného prezidentem republiky panem Milošem Zemanem s chotí u příležitosti státního svátku České republiky, spojeného s předáváním státních vyznamenání. Pozváni jsou předseda, místopředsedové Senátu PČR, předsedové výborů a předsedové klubů Senátu PČR.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu