Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 2.2.2015

Uganda Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie M. Horská a J. Pospíšil se zúčastní 126. konference Meziparlamentní unie ve dnech 31.3. - 6.4.2012.

Dnes v Senátu

2.2. - 4.2.2015, Belgie, Brusel Člen VEU Z. Besta se zúčastní Evropského parlamentního týdnu a Meziparlamentní konference podle článku 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii v rámci předsednictví Lotyšska v Radě EU

Slavnostní předání "CENY EVROPSKÉHO OBČANA"

Státní akta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní recepce u příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Českou republikou.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu