Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 23.11.2015

Smetanova síň Obecního domu, Náměstí Republiky 5, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní koncertu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Dnes v Senátu

Setkání sen. T. Jirsy se seniory z Prachatic

Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s řečníky Slavnostního shromáždění k završení připomínky 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní odborné konference „Efektivní nemocnice 2015 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Nad touto akcí převzal 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka záštitu.

Vernisáž výstavy MISTR JAN HUS očima autorů učebnic dějepisu, čítanek a populárně naučné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní shromáždění k završení připomínky 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Organizační výbor

Španělský sál, Pražský hrad Předseda Senátu PČR M. Štěch a 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní slavnostního večera u příležitosti předávání Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou zodpovědnost.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu