Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 19.3.2012

Belgie, Brusel Předseda VEU L. Sefzig se zúčastní 2. konference o Víceletém finančním rámci na roky 2014 – 2020 na pozvání předsedy Evropského parlamentu, předsedy Evropské komise a předsedkyně vlády Dánska ve dnech 21.3. - 22.3.2012.

Gruzie, Tbilisi Člen VZOB senátor J. Štětina se zúčastní v EU – Eastern Partnership Forum ve dnech 21.3. - 24.3. 2012, na pozvání Institutu východních studií ve Varšavě.

22. schůze VVVK - výjezdní zasedání v Telči

Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, Lysá nad Labem 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka a místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní slavnostního zahájení výstavy Zemědělec 2012.

Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá chargé ď affaires a.i. Bulharské republiky v ČR paní Eleonoru Dimitrovu.

Posádkové velitelství Praha, Čínská 26/22, Praha 6 Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní pietního aktu u pomníku škpt. Václava Morávka.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

20.2. - 22.2.2018, Albánie Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedkyní Senátorského klubu ANO a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR F. Bradáčem a P. Holečkem oficiálně navštíví Albánskou republiku.

Vernisáž výstavy "Nezávislé"

  • Chodba místopředsedů (VP-A)
  • Akce na pozvánku

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu