Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 6.10.2015

Na pozvání předsedy Senátu PČR M. Štěcha navštíví Českou republiku předseda Senátu Jordánského hášimovského království J.E. pan Taher Masri s delegací.

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem a předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzigem oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Súdánské republiky J.E. pana Aliho Ahmeda Kartiho.

Oficiální přijetí velvyslance Chorvatské republiky J.E. pana Frane Krniće předsedou VZOB J.Regecem

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Šilarem,se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze.

Dnes v Senátu

6.10. - 9.10.2015, Francie Člen VHZD Fr. Bradáč se na pozvání ministerstva průmyslu a obchodu zúčastní programu připraveném ANDRA - francouzskou národní agenturou pro nakládání s radioaktivními odpady zahrnující technickou návštěvu zařízení a setkání se zastupiteli.

Tiskový briefing ke konferenci "Role pacientských organizací ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti"

Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní oslavy pořádané ředitelem Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře panem Sheau-Jung Luem u příležitosti Národního dne Tchaj-wanu.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu