Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 5.5.2015

Francie, Štrasburk Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzig se zúčastní setkání senátorů a poslanců se členy Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu na pozvání předsedy tohoto výboru Carla Casiniho ve dnech 17.4. - 18.4.2012.

"Setkání se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"

Setkání s komunálními politiky

  • Zelený salonek (KP)

Dnes v Senátu

Staroměstská radnice, Praha 1 Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání.

Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou se zúčastní pietní vzpomínky u budovy Českého rozhlasu u příležitosti 70. výročí květnového povstání českého lidu a konce 2. světové války.

Senátorský klub ODS

  • Jičínský salonek (VP-A)

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

  • Zelený salonek (KP)

Rudolfova galerie, Pražský hrad Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR Z. Škromachem, místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem zúčastní slavnostního shromáždění konaného při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války a uctění památky padlých.

Most Barikádníků, Praha 8 Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublan se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání.

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní Koncertu Ústřední hudby Armády ČR ke Dni vítězství u příležitosti oslav 70. výročí konce II. světové války. Pozváni jsou také předsedové senátorských klubů.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu