Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 5.5.2015

Dnes v Senátu

Olšanské hřbitovy, Želivského ul., Praha 3 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietní vzpomínky na pohřebišti zahraničních armád na Olšanských hřbitovech u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války.

Předseda VZOB František Bublan přijme nového velvyslance Španělska v České republice, J.E. p. Pedro CALVO-SOTELO

  • Pracovna př. VZOB (KP)

Přijetí soudců Okresního soudu v Michalovcích a Krajského soudu v Košicích

hřbitov Vokovice, Evropská ulice, Praha 6 Člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Bratský se zúčastní pietního aktu k uctění padlých Rudoarmějců a barikádníků při příležitosti 70. výročí osvobození Prahy.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu