Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 20.3.2017

23.3. - 25.3.2017, Malta Předseda VZSP P. Koliba se zúčastní zasedání předsedů výborů pro sociální záležitosti v rámci předsednictví Malty v Radě EU.

2. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu

 • Valdštejnova pracovna (VP-C)
 • program
 • Akce je volně přístupná veřejnosti

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Společné zařízení roku 2016"

 • Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C)
 • pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
 • pozvánka
 • Fotogalerie (18)
 • Akce na pozvánku

Hotel Hilton, Praha 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Pákistánské islámské republiky v ČR J.E. panem Tadžammulem Altafem u příležitosti 77. výročí Národního dne Pákistánské islámské republiky.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Setkání senátora Michaela Canova s hosty z Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko

Setkání senátora Michaela Canova s hosty z Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko

Místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Plaček se zúčastní pietní vzpomínky u hrobu Jana Zajíce.

 • Městský hřbitov Vítkov, 749 01

Místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Plaček se zúčastní udílení Ceny Jana Zajíce.

 • Společenský sál, Městský úřad Vítkov, nám. J. Zajíce 7, 749 01

Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní Společensko-marketingového večera zemědělců Čech, Moravy a Slezska s koncertem.

 • Klášter premonstrátů Želiv, Kostel Narození Panny Marie

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu