Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 18.9.2014

Francie, Štrasburk Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková a předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzig se zúčastní setkání senátorů a poslanců se členy Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu na pozvání předsedy tohoto výboru Carla Casiniho ve dnech 17.4. - 18.4.2012.

"Setkání se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"

Setkání s komunálními politiky

  • Zelený salonek (KP)

Dnes v Senátu

Náměstí Dr. E. Beneše, Liberec Místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka se zúčastní 95. Výročí vzniku plynové služby a chemického vojska Liberec.

Měření sluchu a zraku v rámci Semináře a tisková konference na téma "Týden komunikace osob se sluchovým postižením"

Divadlo Archa, Praha Místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská a spolek Na svobodě pořádají Festival „Netrestejme dvakrát II.“ Cílem festivalu je představit neziskové organizace, které poskytují služby lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody s akcentem na jejich zaměstnávání a ukázat, že přestože tato skupina na rozdíl od jiných jen zřídka vzbuzuje sympatie a pochopení veřejnosti, je její zařazení na trh práce a do společnosti celospolečenským zájmem, a to nejen z ekonomických důvodů.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu