Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 14.5.2012

Polsko, Katovice Místopředseda VHZD J. Lajtoch se zúčastní IV. Evropského hospodářského kongresu Katovice, na pozvání prezidenta PTWP W. Kuspika ve dnech 14.5. - 16.5.2012.

Dánsko, Kodaň Předseda VUZP Ivo Bárek se zúčastní zasedání předsedů Výborů pro životní prostředí parlamentů členských zemí EU v rámci dánského předsednictví v Radě EU ve dnech 14.5. - 15.5.2012.

Seminář "Historická zkušenost - cesta k odpovědnosti, o minulosti a perspektivách nasazení Armády České republiky v zahraničních operacích“.

Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže.

Přijetí delegace Výboru pro zemědělství a lesnictví Národního shromáždění Bulharské republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Hajdou.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

28.3.2017 - 29.3.2017, Tachovsko Členové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova M. Nenutil, R. Martínek, B. Sekaninová a J. Vosecký se zúčastní pracovní návštěvy Tachovska.

Organizační výbor

  • Zaháňský salonek (VP-C)

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu