Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 14.5.2012

Polsko, Katovice Místopředseda VHZD J. Lajtoch se zúčastní IV. Evropského hospodářského kongresu Katovice, na pozvání prezidenta PTWP W. Kuspika ve dnech 14.5. - 16.5.2012.

Dánsko, Kodaň Předseda VUZP Ivo Bárek se zúčastní zasedání předsedů Výborů pro životní prostředí parlamentů členských zemí EU v rámci dánského předsednictví v Radě EU ve dnech 14.5. - 15.5.2012.

Seminář "Historická zkušenost - cesta k odpovědnosti, o minulosti a perspektivách nasazení Armády České republiky v zahraničních operacích“.

Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže.

Přijetí delegace Výboru pro zemědělství a lesnictví Národního shromáždění Bulharské republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Hajdou.

Dnes v Senátu

7.2. - 9.2.2016, Nizozemsko Předseda VEU V. Hampl se zúčastní zasedání COSAC (Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti) v rámci předsednictví Nizozemska v Radě EU

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu