Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 27.2.2012

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníkem, členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR E. Richtrovou a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horskou oficiálně navštíví Spolkovou republiku Německo ve dnech 1.3. - 2.3.2012.

  • SRN, Berlín

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka a místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní posledního rozloučení s předsedou Sdružení bývalých politických vězňů ČR panem Stanislavem Stránským.

  • Velká síň, Krematorium Strašnice

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka s chotí se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky V. Klausem s chotí na počest prezidenta Libanonské republiky J.E. pana Michela Sleimana s chotí.

  • Rudolfova galerie, Pražský hrad

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

21.-24.5.2018, Island Členové Stálé delegace do PS Rady Evropy M. Antl a M. Nenutil se zúčastní zasedání Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu