Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 27.2.2012

SRN, Berlín Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníkem, členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR E. Richtrovou a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horskou oficiálně navštíví Spolkovou republiku Německo ve dnech 1.3. - 2.3.2012.

Velká síň, Krematorium Strašnice 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka a místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní posledního rozloučení s předsedou Sdružení bývalých politických vězňů ČR panem Stanislavem Stránským.

Rudolfova galerie, Pražský hrad 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka s chotí se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky V. Klausem s chotí na počest prezidenta Libanonské republiky J.E. pana Michela Sleimana s chotí.

Dnes v Senátu

Předseda Senátu PČR Milan Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ODS a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, předsedkyní senátorského klubu ANO + Severočeši.cz a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčarem se pracovně setká se členy podnikatelské mise, která oficiálně navštívila Vietnamskou socialistickou republiku.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu