Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 24.4.2014

SRN, Berlín Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR a členem Ústavně-právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníkem, členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR E. Richtrovou a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horskou oficiálně navštíví Spolkovou republiku Německo ve dnech 1.3. - 2.3.2012.

Velká síň, Krematorium Strašnice 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka a místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková se zúčastní posledního rozloučení s předsedou Sdružení bývalých politických vězňů ČR panem Stanislavem Stránským.

Rudolfova galerie, Pražský hrad 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka s chotí se zúčastní slavnostní večeře pořádané prezidentem republiky V. Klausem s chotí na počest prezidenta Libanonské republiky J.E. pana Michela Sleimana s chotí.

Dnes v Senátu

24.4. - 28.4.2014, Makedonie Člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE P. Bratský se zúčastní volební pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění OBSE.

Prokopka u Krupky Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní slavnostního shromáždění k 69. výročí ukončení 2. světové války u památníku „313 obětí pochodu smrti“ na Prokopce u Krupky.

Státní fond kinematografie Výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Velký sál, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2013.

Číše vína pořádaná předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem pro účastníky konference "Pět let Východního partnerství: čas pro novou strategii?"

  • Hlavní sál (VP-C)

Španělský sál, Pražský hrad Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní večeře u příležitosti „Setkání k 5. výročí Východního partnerství“ pořádané prezidentem republiky M. Zemanem.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu