Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 23.10.2014

Dnes v Senátu

28. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  • Růžový salonek (KP)

Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach spolu s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Jermářem oficiálně přijímají předsedu Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie pana Ivane Kiguradzeho.

Oběd pro delegaci Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie vedenou Ivane Kiguradzem pořádaný předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Jaromírem Jermářem za účasti ministra školství ČR Marcela Chládka a dalších členů VVVK

Vernisáž výstavy Filatelie v Senátu

Slavnostní předání ocenění vítězům VI. ročníku "Česká chuťovka 2014"

  • Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
  • pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní slavnostního večera u příležitosti 5. výročí založení Technologické agentury České republiky.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu