Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 18.9.2014

Maroko Předseda ÚPV M. Antl, místopředsedové ÚPV D. Zvěřinová, V. Vlček, členové ÚPV S. Paukrtová, J. Rippelová se zúčastní návštěvy horní komory Parlamentu (Sněmovny poradců), dolní komory Parlamentu (Sněmovna reprezentantů) a jednání s partnerskými výbory. Jednání s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Návštěva Nejvyššího soudu a Generálního úřadu pro vězeňskou správu a reintegraci vězňů. Setkání s krajany a bývalými studenty v ČR ve dnech 21.5. - 27.5.2012.

Polsko, Varšava Předseda Podvýboru pro dopravu VHZD Petr Pakosta se zúčastní Konference „Rozvojové příležitosti pro západní Polsko, Německo a Česko – posilování trimodální nadnárodní dopravy“ na pozvání generálního tajemníka Svazu komory Labe/Odra Hanss-Jörga Schmidta-Trenze ve dnech 21.5. - 23.5.2012.

Dnes v Senátu

Central Trade Park 1571, Humpolec Předseda Senátu PČR M. Štěch navštíví společnost Valeo Compressor Europe, s.r.o.

26. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

  • Růžový salonek (KP)
  • Pozvánka
  • Akce je volně přístupná veřejnosti

Obecní úřad, Zaječov – Svatá Dobrotivá Místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní XXII. celostátního setkání 52. pomocného technického praporu – Vojenských táborů nucených prací.

Slavnostní zahájení výstavy "Proměny Plzně" Výstava potrvá od 17.9. - 30.9.2014.

Univerzitní centrum, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní vernisáže výstavy fotografií ze života Tomáše Bati Jr.

Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR J. Žaloudíkem a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR M. Bayerovou oficiálně přijímají místopředsedu Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky pana Huynh Ngoc Sona s delegací.

  • Zelený salonek (KP)

Velký sál, Kongresové centrum, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková se zúčastní slavnostního koncertu u příležitosti 100. výročí narození Tomáše Bati Jr.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu