Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 27.11.2014

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setká s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Indonéské republiky v ČR J.E. paní Emeriou Wilujeng Amir Siregar.

Dnes v Senátu

Přijetí J.E. p. Zaala GOGSADZE, velvyslance Gruzie senátorem Tomášem Grulichem, členem VEU Senátu PČR

Hálková 6, Liberec. 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka zúčastní zasedání správní rady Technické univerzity v Liberci.

Setkání předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha s předsedou Českého olympijského výboru panem Jiřím Kejvalem, generálním sekretářem Českého olympijského výboru panem Petrem Graclíkem a paní Věrou Čáslavskou

Předseda Senátu PČR M. Štěch a Český olympijský výbor pořádají Slavnostní setkání olympioniků u příležitosti výročí 50 let od olympijských her v Tokiu a Innsbrucku 1964.

  • Kuchyňka u Hlavního sálu, místnost č. 244 (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu