Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 5.5.2015

Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setká s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Indonéské republiky v ČR J.E. paní Emeriou Wilujeng Amir Siregar.

Dnes v Senátu

4.5. - 5.5.2015, Belgie, Brusel Místopředseda VZOB J. Táborský se zúčastní společného jednání zástupců zahraničních výborů členských zemí EU a Zahraničního výboru Evropského parlamentu (AFET) na pozvání předsedy AFET Elmara Broka.

Velký sál, Ministerstvo obrany ČR, Na Valech, Praha 6 Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Láska se zúčastní slavnostního setkání účastníků Květnového povstání českého lidu s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády ČR u příležitosti 70. výročí tohoto povstání.

Vazební věznice Praha – Pankrác, Praha 4 Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Láska se zúčastní pietního aktu ve Vazební věznici Praha - Pankrác konaného k uctění památky všech, kteří položili životy v boji proti nacismu.

Štefánikova hvězdárna, Petřínské sady, Praha 1 Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR M. Pešák se zúčastní vzpomínkového shromáždění u příležitosti 96. výročí tragické smrti generála M. R. Štefánika.

Přijetí delegace Obranného výboru německého Bundestagu předsedou VZOB Františkem Bublanem a místopředsedy VZOB Josefem Táborským a Hassanem Mezianem

  • Růžový salonek (KP)

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu