Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 23.10.2014

Javoříčko Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní pietní vzpomínky k 67. výročí vypálení obce Javoříčko.

Dnes v Senátu

20.10. - 24.10.2014, Gruzie Předseda VEU M. Krejča, místopředsedové VEU A. Maštalíř, Z. Besta a členové VEU T. Grulich a L. Jeništa se zúčastní jednání s Výborem pro evropskou integraci a Zahraničním výborem, budou přijati místopředsedou parlamentu Gruzie. Dále se zúčastní jednání na Ministerstvu zahraničí, jednání se zástupci politických stran a nevládních organizací.

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní mezinárodní konference „Dny USA a Evropské unie".

Přijetí delegace Ústavně – právního výboru Knesetu Státu Izrael předsedou Ústavně – právního výboru Senátu PČR M. Antlem

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu