Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 25.9.2014

21. schůze VZOB

Dnes v Senátu

Přijetí účastníků semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko, členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky panem Janem Velebou

Tiskový briefing ke kolokviu "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Kolokvium "Budoucnost kaucí distributorů pohonných hmot ve světle nálezu Ústavního soudu"

Slavnostní vyhlášení Oranžové stuhy ČR 2014 a Zelené stuhy roku 2014 spojené se setkáním obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2014

Zahájení výstavy "Praha tajemná a krásná" Výstava potrvá od 23.9. do 6.10.2014.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu