Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 30.4.2012

Staroměstská radnice, Praha 1 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání.

Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietní vzpomínky u budovy Českého rozhlasu u příležitosti 67. výročí květnového povstání českého lidu a konce 2. světové války.

Most Barikádníků, Praha 8 Člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Kladívko se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání.

Karlovy Vary Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.

Stříbrné pamětní medaile Senátu

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Více informací

Dnes v Senátu

Setkání předsedy Ústavně-právního výboru Miroslava Antla se soudci ze Spolkové republiky Německo.

 • Zelený salonek (KP)
 • pořádá/spolupořádá:

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v České republice J.E. pana Charlese Malinase.

 • Přijímací salonek (VP-A)

Jednání Grémia fondu "Využij svůj talent"

 • Frýdlantský salonek (VP-A)
 • pořádá/spolupořádá:

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Řecké republiky v České republice J.E. pana Efthymiose Efthymiadese.

 • Přijímací salonek (VP-A)

Oficiální přijetí vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice pana Chung-I Wanga předsedou Ústavně-právního výboru Senátu PČR Miroslavem Antlem.

Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Itálie v ČR J.E. pana Alda Amatiho a rady vyslance pana Federica Bernardiho předsedou Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost panem Františkem Bublanem

 • Pracovna př. VZOB (KP)

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá představitele Asociace „Vojáci společně“.

 • Přijímací salonek (VP-A)

Konference k 20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR Akci pořádá předseda Senátu M. Štěch.

 • Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)
 • pořádá/spolupořádá:
 • Program
 • Akce na pozvánku

Slavnostní zahájení výstavy "Pod povrchem"

 • Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
 • pořádá/spolupořádá:
 • Akce na pozvánku

Setkání předsedy ÚPV Senátu JUDr. M. Antla se členy Legislativní rady Českého olympijského výboru.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu