Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 8.2.2016

Setkání předsedy Senátu M. Štěcha s vedením ČMKOS

Předseda Senátu PČR Milan Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ODS a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, předsedkyní senátorského klubu ANO + Severočeši.cz a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčarem se pracovně setká se členy podnikatelské mise, která oficiálně navštívila Vietnamskou socialistickou republiku.

Dnes v Senátu

Setkání předsedy Senátu M. Štěcha s vedením ČMKOS

Předseda Senátu PČR Milan Štěch spolu s předsedou senátorského klubu ODS a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR J. Kuberou, předsedkyní senátorského klubu ANO + Severočeši.cz a členkou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousovou, předsedou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a členem Ústavně právního výboru Senátu PČR M. Nenutilem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Kunčarem se pracovně setká se členy podnikatelské mise, která oficiálně navštívila Vietnamskou socialistickou republiku.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu