Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 18.9.2014

16.9. - 18.9.2014, Jihočeský kraj Výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie do Jihočeského kraje na téma "Životní prostředí a technologie 3. tisíciletí"

40. schůze Organizačního výboru

Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch, 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková, místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředseda Senátu PČR Z. Škromach a místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010 - 2014‟ pořádané Svazem měst a obcí České republiky.

Dnes v Senátu

16.9. - 18.9.2014, Jihočeský kraj Výjezdní zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie do Jihočeského kraje na téma "Životní prostředí a technologie 3. tisíciletí"

40. schůze Organizačního výboru

Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch, 1. místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková, místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředseda Senátu PČR Z. Škromach a místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší starosta/primátor 2010 - 2014‟ pořádané Svazem měst a obcí České republiky.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu