Činnost Senátu PČR probíhá především na schůzích orgánů Senátu (výbory a komise) a na schůzi Senátu. Tyto schůze se konají nepravidelně v návaznosti na postoupení návrhů zákonů Poslaneckou sněmovnou, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát PČR zároveň na základě požadavků občanské společnosti připravuje veřejná slyšení k celospolečenským i zásadním regionálním problémům. V sídle horní parlamentní komory se rovněž pořádá také celá řada konferencí a seminářů.

Všechny tyto akce jsou evidovány v kalendáři akcí. Pro každého, kdo by chtěl sledovat aktuální děj na schůzích Senátu je připraven on-line přenos ze zasedání Senátu a některých vybraných akcí.

Veřejná slyšení v Senátu

Zde naleznete pozvánky na veřejná slyšení Senátu. Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.

Týdenní program Senátu
od 14.4.2015

19.4. - 24.4.2015, Francie, Štrasburk Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy M. Antl a M. Nenutil se zúčastní 2. části plenárního zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Osada Ploština, obec Drnovice Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní pietního aktu u příležitosti 70. výročí vypálení osady Ploština.

12. ročník veřejného shromáždění na téma „Všichni jsme lidi“ Akce je pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotka, který zároveň akci spolupořádá.

Dnes v Senátu

19.4. - 24.4.2015, Francie, Štrasburk Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy M. Antl a M. Nenutil se zúčastní 2. části plenárního zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Osada Ploština, obec Drnovice Místopředseda Senátu PČR Z. Škromach se zúčastní pietního aktu u příležitosti 70. výročí vypálení osady Ploština.

12. ročník veřejného shromáždění na téma „Všichni jsme lidi“ Akce je pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotka, který zároveň akci spolupořádá.

Hledej v akcích v Senátu

Informace o probíhajících a připravovaných akcích v Senátu. Lze vyhledávat dle zadaného výrazu