Posledních 50 fotografovaných akcí

21.06.2018 13:30
Seminář k zákonu o sociální práci
20.06.2018 15:00
Přijetí velvyslankyně Chorvatska v ČR Ines Trohy Brdar předsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem
20.06.2018 12:30
Pracovní oběd pořádaný pro velvyslankyni Tuniska v ČR Karimu Bardaoui místopředsedou Výboru pro zahraniční, věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Hassanem Mezianem
20.06.2018 10:00
15. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
20.06.2018 09:30
Slavnostní vyhlášení titulů Ekoškola
20.06.2018 09:00
Pracovní snídaně pořádaná pro velvyslance Francie v ČR J.E. pana Rolanda Galharague předsedou Výboru pro záležitosti EU panem Václavem Hamplem
19.06.2018 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Dvojrole"
19.06.2018 17:00
Slavnostní přijetí zástupců běžců, reprezentujících celosvětovou štafetu "Peace Run 2018"
19.06.2018 13:00
Slavnostní akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů
19.06.2018 12:30
Předání osvědčení o zvolení senátorovi Tomáši Goláňovi
19.06.2018 11:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek uctí památku armádního generála Aloise Eliáše zavěšením věnce u pamětní desky.
19.06.2018 10:00
Seminář VHZD "Adaptace na klimatickou změnu a její dopady na vodní hospodářství"
18.06.2018 17:00
Předávání plaket prof. MUDr. Janského
18.06.2018 13:30
Tiskový briefing k semináři "Bytová politika v ČR"
18.06.2018 10:00
Seminář "Bytová politika v ČR"
18.06.2018 10:00
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 10/18 "Na podporu infrastrukturních projektů D49 Hulín-Fryšťák-hranice ČR/SR, dálnice D55 Otrokovice-St. Město - Břeclav" (senátní tisk č. 275)
15.06.2018 13:00
Vyhodnocení výsledků 2. ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Přeměna odpadů na zdroje“
14.06.2018 17:00
Koncert Folklorních souborů: Marijánek, Soubor písní a tanců Bzenčan a cimbálové muziky Oskoruša a Bzenecké drmolice v rámci Kulturního léta v Senátu
14.06.2018 11:00
Závěrečná konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany klimatu - CO2 liga"
14.06.2018 10:00
Konference "Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu"
13.06.2018 12:30
Přijetí velvyslankyně Chorvatska v ČR Ines Trohy Brdar předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Václavem Hamplem
13.06.2018 10:00
Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti"
12.06.2018 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Jako lvové bijem o mříže"
12.06.2018 17:00
Vystoupení Františka Nedvěda ml. v rámci Kulturního léta v Senátu
12.06.2018 10:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona.
09.06.2018 18:00
Slavnostní setkání ke 130. výročí založení KČT
07.06.2018 17:00
Slavnostní vyhlášení 22. ročníku prestižní Ceny Josefa Vavrouška 2017
07.06.2018 14:00
Losování XX. ročníku turnaje Tolerance národnostních menšin v malé kopané
07.06.2018 10:15
Slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky +
06.06.2018 15:00
Panelová diskuse na téma: „Informace o implementaci novely vinařského zákona, aktuální stav návrhu systému elektronického volného daňového oběhu (EVDO), informace o kontrole SZPI v oblasti obchodu s vínem“
06.06.2018 14:00
24. ročník studentské literární soutěže Cena Maxe Broda
05.06.2018 19:00
Slavnostní zahájení festivalu "České kořeny - 10 let"
05.06.2018 17:00
Setkání s účastníky natáčení dokumentů o českých krajanech v zahraničí "České kořeny - 10 let"
05.06.2018 12:00
Pracovní oběd Mandátového a imunitního výboru s Komisí pro etiku a procedury Seimu Litevské republiky
05.06.2018 10:00
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 14/18 "Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb"
04.06.2018 09:00
Konference "Inovační rozvoj infrastruktury měst a obcí"
31.05.2018 17:00
Koncert Smyčcového orchestru a Dechového orchestru ZUŠ Hlinsko v rámci Kulturního léta v Senátu
31.05.2018 09:00
Seminář "Odpadové hospodářství obcí ČR"
30.05.2018 17:00
Zahradní slavnost u příležitosti 100. výročí podepsání Pittsburské dohody o vzniku Československa
30.05.2018 14:00
Přijetí delegace Výboru pro výrobní činnost,obchod a životní prostředí Parlamentu Albánské republiky předsedou Stálé komise pro rozvoj venkova Miroslavem Nenutilem.
29.05.2018 14:00
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá předsedu Zahraničního výboru Senátu Národního kongresu Brazilské federativní republiky pana Fernanda Collor de Mella.
29.05.2018 13:00
Seminář "Změna systému voleb do Senátu: od dvoukolové volby k tzv. australskému hlasování (senátní tisk č. 245)
29.05.2018 12:15
Pracovní oběd pořádaný pro delegaci Výboru pro výrobní činnost, obchod a životní prostředí Parlamentu Albánské republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jaromírem Strnadem.
29.05.2018 12:15
Pracovní oběd pořádaný pro předsedu Zahraničního výboru Senátu Národního kongresu Brazilské federativní republiky Fernanda Collor de Mella předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem
28.05.2018 17:00
Slavnostní zahájení výstavy obrazů Libora Veselého s názvem "13"
28.05.2018 10:00
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227)
27.05.2018 15:00
Koncert Hudby Hradní stráže a Police ČR "K poctě československých legionářů" v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PRAŽSKÉ JARO 2018
24.05.2018 13:45
ZUŠ OPEN V SENÁTU
Akci pořádá Kancelář Senátu pod záštitou předsedy Senátu M. Štěcha a senátora P. Kunčara.
24.05.2018 12:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR I. Bárka, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Kunčara, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Veleby a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a člena Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulicha slavnostní oběd na počest předsedy Sejmu Polské republiky J.E. pana Marka Kuchcińského.
22.05.2018 17:00
Vernisáž výstavy "Rozumění"

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .