Posledních 50 fotografovaných akcí

22.05.2018 17:00
Vernisáž výstavy "Rozumění"
22.05.2018 11:15
Tisková konference na téma „Den klinických hodnocení 2018“
22.05.2018 10:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Thajského království v ČR J.E. pana Naronga Sasitorna.
22.05.2018 10:00
Den dětí v Senátu s Hravým architektem, součástí akce je slavnostní zahájení výstavy u krápníkové stěny "Památky mého kraje"
22.05.2018 10:00
Konference "Současný stav porodní asistence. A co dál?"
22.05.2018 09:30
Konference „Den klinických hodnocení 2018“
20.05.2018 10:00
4. ročník Krojovaných slavností v Senátu
18.05.2018 17:00
Vystoupení Lidové dechové hudby Březováček v rámci Kulturního léta v Senátu
18.05.2018 17:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem oficiálně setká s viceprezidentkou Bulharské republiky J.E. paní Ilijanou Jotovou.
18.05.2018 09:00
Seminář "Odstraníme dluhové pasti?"
17.05.2018 17:00
Vystoupení Dětských pěveckých sborů Základní školy Písečná v Chomutově: Berušky I, Berušky II, Hlásek; a Dětský pěvecký sbor Slavíček Základní školy Krušnohorská Jirkov v rámci Kulturního léta v Senátu
17.05.2018 15:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czerninem a J. Sobotkou oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Šrílanské demokratické socialistické republiky J.E. pana Tilaka Marapanu.
17.05.2018 11:55
Tiskový briefing spojený s předáním petice "Braňme média veřejné služby!"
17.05.2018 11:30
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
17.05.2018 11:00
Tiskový briefing senátorského klubu ANO
17.05.2018 10:30
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
17.05.2018 10:00
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD
17.05.2018 09:30
Tiskový briefing senátorského klubu STAN
17.05.2018 09:00
15. schůze Senátu
17.05.2018 08:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem, předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Strnadem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Doubravou, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR L. Aschenbrennerem a K. Kratochvílem, členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Duškem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR F. Bradáčem oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Gruzie v ČR J.E. pana Zaala Gogsadzeho.
16.05.2018 09:30
Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"
15.05.2018 14:30
Veřejné slyšení VVVK "Současná situace v Sýrii a postoj české zahraniční politiky"
15.05.2018 09:45
Konference "Právo a děti v kyberprostoru"
15.05.2018 09:15
Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"
15.05.2018 09:00
Tisková konference ke konferenci "Právo a děti v kyberprostoru"
14.05.2018 11:00
Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže
13.05.2018 09:30
Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible Jeruzalém - Praha
11.05.2018 12:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek pořádá za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Meziana a člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Holečka pracovní oběd pro mimořádného a zplnomocněného velvyslance Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR J.E. pana Fouada Bouattouru.
11.05.2018 10:00
Konference „Stav plnění Národního akčního plánu pro jadernou energetiku, rizika a příležitosti"
10.05.2018 17:00
Koncert Dětského pěveckého sboru Permoníček Most a Čmeláček Žatec v rámci Kulturního léta v Senátu
10.05.2018 14:00
Konference "Identita"
10.05.2018 13:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá chargé d’affaires a.i. Kosovské republiky v ČR pana Arbera Vllahiu.
09.05.2018 13:00
Konference "Izrael po 70 letech a jeho vztahy s ČR"
Pořádá 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská a místopředseda Senátu J. Šesták.
09.05.2018 09:45
Přijetí delegace Parlamentu Černé Hory předsedou VEU Václavem Hamplem
09.05.2018 09:00
Přijetí delegace Parlamentu Černé Hory místopředsedou Senátu Jiřím Šestákem
08.05.2018 09:00
Den otevřených dveří sídla Senátu s mimořádným programem v Kolovratském paláci při příležitosti 80. výročí mnichovské dohody
03.05.2018 17:00
Koncert Děčínského pěveckého sboru v rámci Kulturního léta v Senátu
03.05.2018 16:00
Vyhlášení vítězů soutěže "Žít krajinou 2018"
03.05.2018 14:00
Vernisáž výstavy "Hravé umění" Michaela Pavlovského.
03.05.2018 12:00
Předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pan Jaromír Strnad pořádá pracovní oběd pro předsedu Výboru pro finance a rozpočet Národní rady Slovenské republiky pana Ladislava Kamenického
03.05.2018 12:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera pořádá za účasti předsedy Klubu Starostové a nezávislí a člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR J. Horníka, předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR D. Filipiové a členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Z. Baudyšové a V. Chaloupka pracovní oběd pro členy Výboru pro kulturu Seimasu Litevské republiky.
03.05.2018 10:30
Společné jednání Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva s Výborem pro kulturu Seimasu Litevské republiky
03.05.2018 10:30
Přijetí předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Národního shromáždění Francouzské republiky paní Sabine Thillaye předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR panem Václavem Hamplem
02.05.2018 17:00
Vernisáž výstavy "Kouzelné Kjóto"
02.05.2018 14:00
Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Tuniské republiky v České republice J.E. paní Karimy Bardaoui předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR panem Františkem Bublanem
26.04.2018 19:00
Slavnostní koncert u příležitosti založení Ústavu pro propagaci díla a odkazu Vítězslava Nováka, kamenického rodáka
26.04.2018 15:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Mezianem oficiálně přijímá viceprezidenta Guatemalské republiky J.E. pana Jafetha Cabreru Franca.
26.04.2018 14:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem oficiálně přijímá generálního tajemníka Organizace amerických států pana Luise Almagra.
25.04.2018 17:00
Veřejná přednáška „Kvantová mechanika a fyzika pevných látek“ a koncert
25.04.2018 11:30
Tiskový briefing senátorského klubu ANO

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .