Posledních 50 fotografovaných akcí

24.11.2017 09:00
Konference "Spolupráce vojenských a civilních vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu"
23.11.2017 09:00
Veřejné slyšení VVVK "Slušný člověk, slušnější svět"
22.11.2017 10:00
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se oficiálně setká s předsedou Lidového poradního shromáždění Indonéské republiky J.E. panem Zulkiflim Hasanem.
21.11.2017 12:00
Tiskový briefing ke konferenci „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“
21.11.2017 11:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Švýcarské konfederace v ČR J.E. pana Dominika Roberta Furglera.
21.11.2017 10:00
Konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“
Konference iniciovaná Akademií věd ČR v rámci programu Strategie 21 – Přírodní hrozby
21.11.2017 09:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.
21.11.2017 09:00
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla se skupinou ředitelek základních škol z neokupované části Doněcké oblasti Ukrajiny
16.11.2017 16:30
Koncert akademických pěveckých sborů v rámci festivalu studentského umění Festa Academica 2017
15.11.2017 15:00
Panelová diskuse na téma: „Postavení moravského a českého vinařství na evropském trhu s vínem“
14.11.2017 18:00
Slavnostní udílení Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva
14.11.2017 17:00
Autorské čtení při příležitosti festivalu "Den poezie - Labyrint světa"
14.11.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Rozmarné ticho"
14.11.2017 10:00
II. kulatý stůl „ Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci krajanů“
10.11.2017 11:00
11. ročník vyhlášení výsledků soutěže "Nekrásnější nádraží České republiky 2017"
09.11.2017 14:00
Finále 12. ročníku "Ceny kvality v sociální péči"
08.11.2017 14:00
Prezentace knihy „Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a v historické paměti“
07.11.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "IN MEMORIAM"
07.11.2017 15:00
Slavnostní předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2016
06.11.2017 10:00
Seminář pro pedagogy
03.11.2017 09:00
Konference ČEKA 100 let
02.11.2017 14:00
Konference "Networking novodobé české diaspory"
02.11.2017 13:00
Konference s názvem "Dějiny přece jen velkým příběhem jsou:
Konference k nedožitým 90. narozeninám Jaroslava Šabaty"
01.11.2017 15:00
Křest druhého sborníku krajanského spolku Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku s názvem "Vídeňští Češi 1945 - 2015: Příklad zdařilé integrace?"
01.11.2017 11:00
Setkání 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské se seniory
31.10.2017 16:45
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
31.10.2017 15:00
Slavnostní zahájení výstavy "Předpokoj: svědectví o službě mobilních hospiců z Českých Budějovic a Třeboně"
31.10.2017 09:00
Seminář "Pečujme o své pečující tedy a teď"
28.10.2017 09:00
Den otevřených dveří Senátu
26.10.2017 09:30
Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člen Ústavně právního výboru Senátu PČR M. Nenutil se oficiálně setká se zástupci univerzit Svobodného státu Bavorsko.
26.10.2017 09:00
Konference "Digitální ekonomika a společnost"
24.10.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Výrobky uživatelů Domova Horizont"
24.10.2017 16:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR J.E. pana Alexandra Vladimiroviče Zmejevského.
24.10.2017 11:00
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Súdánské republiky v ČR J.E. pana Ahmeda Abdelrahmana M. H. Swar Eldahaba.
20.10.2017 09:00
Konference k 500. výročí počátku reformace Martin Luther pro dnešek
19.10.2017 15:00
Slavnostní vyhlášení a předání cen "Česká chuťovka 2017"
19.10.2017 14:00
Vernisáž výstavy Prameny inspirace
18.10.2017 12:00
Pracovní oběd předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana s Latifem Khanem Zhowandaim, předsedou Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu Afghánské islámské republiky
18.10.2017 11:15
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenské republiky v ČR J.E. pana Petra Weisse.
18.10.2017 11:00
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem oficiálně přijímá předsedu Výboru pro zahraniční vztahy Horní komory Parlamentu Afghánské islámské republiky pana Latifa Khana Zhowandaie.
18.10.2017 10:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR J.E. pana Gérarda Léona Pierra Philippse.
17.10.2017 15:00
Slavnostní zahájení výstavy "Užitá malba"
17.10.2017 10:00
Veřejné slyšení VVVK ve věci petice č. 9/17 - Za změnu tzv. "protikuřáckého zákona" č. 65/2017 Sb.
16.10.2017 10:00
Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví"
15.10.2017 16:00
3. slavnostní mezinárodní setkání dětí
12.10.2017 19:00
Koncert "Pět tváří zdi"
12.10.2017 11:00
Vyhlášení soutěže "Mladý řemeslník roku 2017"
12.10.2017 09:00
Pokračování 10. schůze Senátu
11.10.2017 16:30
Tiskový briefing ČSSD k tématu těžby lithia v ČR
11.10.2017 15:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá unijního státního ministra obchodu a průmyslu Indické republiky pana C R Chaudharyho.

Pokud máte zájem o určitou fotografii v tiskové kvalitě, obraťte se prosím na vedoucí oddělení vztahů s veřejností .